Τμήματα Σχεδίου

ΕΜΠΝΕΥΣΗ, ΜΕΡΑΚΙ & ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ με ενδιαφέρει! Με μακροχρόνια εμπειρία και πολλές επιτυχίες, εξειδικευόμαστε στην προετοιμασία για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Γραμμικού & Ελεύθερου σχεδίου.

Τα Τμήματα Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου απευθύνονται στους μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου που επιθυμούν μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων την εισαγωγή τους σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το House Of Art είναι ένας μοναδικός χώρος, εξοπλισμένος με σχεδιαστήρια και καβαλέτα, ειδικά και απαραίτητα εργαλεία για την διδασκαλία και εμπέδωση του Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου. Ηπολύχρονη εμπειρία, η εξειδίκευση και η ενδελεχής γνώση του αντικειμένου έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα για τους μαθητές μας, στη διάρκεια των ετών.

Slide Το Ελεύθερο Σχέδιο αφορά στην αναπαράσταση με μολύβι και ελεύθερο χέρι, δηλαδή χωρίς όργανα σχεδίασης, μιας σύνθεσης καθημερινών αντικειμένων. Οι μαθητές αντιγράφουν τα αντικείμενα τόσο ως προς το περίγραμμα, όσο και την τονικότητα και την υφή τους.

Στα Τμήματα Ελεύθερου Σχεδίου οι μαθητές διδάσκονται την χρήση της βελόνας μετρήματος, τις αναλογίες, την προοπτική, την ιεράρχηση των τονικών αξιών, την απόδοση διαφόρων υφών και υλικών, την απόδοση του όγκου και της ατμόσφαιρας της σύνθεσης, την τοποθέτηση της σύνθεσης στην σχεδιαστική επιφάνεια.
με ενδιαφέρει!

Slide Το Γραμμικό Σχέδιο αφορά στην αποτύπωση με γεωμετρική μορφή και με τα κατάλληλα όργανα σχεδίασης κατόψεων, τομών και όψεων κτιρίων.

Οι μαθητές διδάσκονται την χρήση των οργάνων σχεδίασης, τα είδη των γραμμών, την κλίμακα, την τοποθέτηση των σχεδίων στην σχεδιαστική επιφάνεια, την σχεδίαση γραμμάτων, την σχεδίαση λιθοδομών, πλακοστρώσεων, διαγραμμίσεων, τις αρχιτεκτονικές ενδείξεις σχεδίων κλπ.
με ενδιαφέρει!