Τμήματα Ζωγραφικής

Slide SCRATCH ME ! Slide Είναι ένα πρόγραμμα διαμορφωμένο με γνώμονα την γνώση, την εναλλαγή ιδεών και ερεθισμάτων που απαιτεί η σύγχρονη πολιτιστική έκφραση.

Τα παιδιά διδάσκονται Βασικές Αρχές και Ειδικά Θέματα Σχεδίου, Βασικές Αρχές και Ειδικά Θέματα Ζωγραφικής, Ιστορία της Τέχνης, Μελέτη Χρώματος και πειραματίζονται σε κάθε μάθημα με ποικίλα Εκφραστικά Μέσα.

Το πολυδιάστατο Πρόγραμμα Σπουδών μας έχει αγαπηθεί θερμά από παιδιά και γονείς στην διάρκεια των ετών, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλότατα στάνταρ στην ποιότητα της δουλειάς μας όπως αρμόζει σε ένα πρότυπο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών.

Αφορούν μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και διαρκούν 1.5 ώρες ανά εβδομάδα και οι μαθητές οργανώνονται σε ολιγομελή τμήματα, ανά ηλικία.
με ενδιαφέρει! TMHMATA ΖΩΦΡΑΦΙΚΗΣ